Planer inför våren!

Inför våren, som förhoppningsvis kommer snart, har jag planerat att börja expandera ”Delsjöområdets historia” in i Partille och Kåsjöområdet.

Det finns inte lika många lämningar i den östliga delen av området, men det kommer att bli inlägg och sidor som berättar om torpen Björnås slätt och Stendala samt en översikt av de gårdar som ägde marker i ”Kåsjöområdet”. Det finns också en riklig mängd med gamla namn på platser som alla har en historia att berätta. Något att vänta på alltså!

Svag is på Delsjöarna

Isen på Stora och Lilla Delsjön kanske ser inbjudande ut, men den är förrädisk. I veckan som gick trampade en erfaren pimpelfiskare genom isen och blev liggande länge i vattnet innan han kunde ta sig upp! Vattennivåerna i Delsjön kommer dessutom att ändras när man pumpar upp vatten i sjöarna under helgen, det gör att isen spricker och blir riktigt farlig.

Ett gott råd är alltså: Håll dig borta från isarna på Delsjöarna.

Vill du gå ut på en ganska säker is så kan du istället besöka Härlanda tjärn!

Mer finns att läsa i det test Metro lät genomföra i veckan av Göteborgsområdets isar.

Stora Torps stallar står kvar (kanske)

I januari numret av tidningen Örgryte & Härlanda Posten lyfts Stora Torps stallar upp på ledarsidan av Curt Carlsson. Tidningen har talat med ordföranden i Idrotts- och föreningsnämnden Anna Johansson för att få mer information om vad som händer eller inte händer med stallet.

Några viktiga slutsatser kan man läsa ut ur artikeln;

* Det finns inte något beslut om att riva stallarna vid Stora Torp. Det hävdar hon är ett rykte som inte stämmer.

* Idrotts- och föreningsnämnden vill inte fortsätta att förvalta byggnader, man vill att en annan förvaltning skall ta över eller att man säljer byggnaderna.

* Möjligheten av att hålla hästar i byggnaderna bestäms av planen i samband med den nya bebyggelsen som planeras på TV-hus tomten (man undrar dock om det skall vara ett hinder då det länge funnits bostäder mycket närmare stallet!)

Det finns anledning att följa vad som händer med stallarna och hela kulturmiljön runt Stora Torp mycket noga i samband med de förändringar som förr eller senare inleds på och omkring den gamla TV-hus tomten.

”På kapten Bertilssons tid”

Nu finns det en bok om den tid då Bertilssons stuga skapades. Det är kapten Bertilssons barnbarn Hans Bertilsson som skrivit ned sina minnen från Delsjökärr i en bok som utkom under hösten.

Boken heter ”På kapten Bertilssons tid. Hans Bertilsson berättar om livet på Delsjökärr under sin farfars tid”.

I boken får man en genomgång av byggnaderna vid Delsjökärr och hur de användes under Bertilssons tid. Sedan följer årstidsvisa minnesskildringar samt en del andra berättelser om hur ekonomin sköttes, hur kalasen gick till, Pelle och media samt när Pelle tilldelades Göteborgsstads förtjänstecken.

Jag har själv intervjuat Hans inför den fotobok om Delsjöområdet som tyvärr inte kunnat tryckas (men ett nytt försök görs till våren), mycket kände jag givetvis igen i boken, men där fanns även nytt. Det är värdefullt när minnen av detta slag nedtecknas, annars försvinner och förbleknar snart berättelserna.

Boken finns vid några bibliotek, köpa den kan man bara göra vid Delsjökärr och Bertilssons stuga.

 

God Jul!

God Jul önskas alla läsare!