Hur stort är Björkekärr?

Hur stort är Björkekärr? Tittar man på Göteborgs stads karta över stadsdelar och primärområden utgör dagens Björkekärr ett mycket stort område som inkluderar Skatås, Brudaremossen och ända ned i söder till Delsjökärr. Att använda denna karta som underlag för att blicka tillbaka på Björkekärrs historia är inte rimligt.

delsjon_bjorkekarr2

Den lila streckade linjen visar primärområdet Björkekärr. Den röda linjen visar utmarkens omfattning på 1840-talet.

Istället för att använda kartan över primärområden inom Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd kommer jag här att använda mig av den gamla gränsen mellan inägor och utmarker som fastställdes 1843-55 och till den lägga en gränszon omedelbart norr om Härlanda tjärn, så som den beskrevs i de första planerna under 1940-talet. Därmed finns en geografisk gräns för Björkekärr och de områden som jag tänker beskriva på denna sida.

bjorkekarrsgranser2

Den röda linjen är den gamla utmarksgränsen, den blå linjen markerar en tänkt sydgräns för Björkekärr, strax utanför stadsplanerat område.

%d bloggare gillar detta: