Smögengatan

Namnet Smögengatan kom till 2008 inför den planerade bebyggelsen utmed Torpagatan, namnberedningen gav följande motivering: ”I samband med nybyggnation söder och norr om Torpagatan behövs två nya gatunamn. I området finns namntemat – kustsamhällen i Bohuslän. Namnberedningen föreslår namnen Skärhamnsgatan och Smögengatan.”

Under slutet av maj månad 2016 inleddes avverkningen av skogsmarken inför byggandet av den nya gatan och all annan infrastruktur som behövs innan HSB och Poseidon inleder bygget av omkring 300 nya bostäder. Under hösten 2017 var den nya vägen, ledningarna och annan infrastruktur på plats och de sista stora högarna med sprängsten fraktades bort. På denna sida kan du följa bygget i bilder, de äldsta ligger längst ned på sidan och de mest aktuella högst upp på sidan.

28 april 2018. Det södra området som HSB bygger växter snabbt fram. Det sydligaste av husen har nått upp till 4:e och därmed översta våningen. Det norra områdets hus har fått bottenplattor och en byggkran har rest vilket bör betyda att husen snart kommer att uppföras. På granntomten, där Poseidon skall bygga 170 lägenheter är det ödsligt. Byggstarten var satt till december 2017 men nu anges det på deras hemsida att det dröjer till augusti 2018.

Detta bildspel kräver JavaScript.

23 mars 2018. HSB arrangerade det första spadtaget, även om de första husen faktiskt har börjat att ta form.

Detta bildspel kräver JavaScript.

1 februari 2018. Den första byggkranen i området kom idag på plats.

Detta bildspel kräver JavaScript.

28 januari 2018. Anläggandet av bottenplattor till de nya HSB husen har nu påbörjats.

Detta bildspel kräver JavaScript.

13 januari 2018. HSB har seden några veckor inlett byggandet av den nya föreningens 125 lägenheter.

Detta bildspel kräver JavaScript.

24 november 2017. De blå byggbodarna har nu bytts mot röda och alla arbeten med att spränga och gräva tycks nu vara avslutade. Istället väntar nu uppförandet av det nya bostadsområdet.

Detta bildspel kräver JavaScript.

27 oktober 2017. Från Valåsen blev det idag några översiktsbilder av Smögengatan och sedan några detaljbilder från byggarbetsplatsen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

2 september 2017. Ytterligare några bilder från Smögengatan, en teknikbod är den första ”permanenta” byggnaden i området.

Detta bildspel kräver JavaScript.

3 augusti 2017. Smögengatan tar allt mer form, men ännu består den av sten och grus.

Detta bildspel kräver JavaScript.

22 juli 2017. Det börjar nu gå att få en uppfattning om sträckningen även för den övre delen av Smögengatan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

12 maj 2017. Större delen av sprängstenen är nu antingen i form av grus eller bortfraktad från området.

Detta bildspel kräver JavaScript.

31 mars 2017. Det pågår fortfarande en hel del sprängningsarbeten, dessutom har stenkrossarna arbetat hårt med att krossa sprängsten

Detta bildspel kräver JavaScript.

12 februari 2017. Sprängningsarbetena har nu skapat Smögengatans uppfart

Detta bildspel kräver JavaScript.

16 januari 2017. Vinterbilder från blivande Smögengatan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

9 oktober 2016. Lite ytterligare bilder, bland annat på de maskiner som utför arbetet i området.

Detta bildspel kräver JavaScript.

1 oktober 2016. Bygget av Smögengatan pågår uppför den branta sluttningen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

3 september 2016. Markarbeten har nu inletts och den första sträckan av Smögengatan har sprängts fram ned mot Torpagatan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

26 juni 2016. All skog i området har avverkats men markarbetena har ännu inte påbörjats.

Detta bildspel kräver JavaScript.

28 maj 2016. Skogsmaskinen har börjat att arbeta i området

Detta bildspel kräver JavaScript.

6 juni 2015. Gångvägen mellan Stabbegatan och Bovallstrandsgatan. Vy från Stabbegatan.

 

1 augusti 2014. Två bilder från Torpagatan.

Detta bildspel kräver JavaScript.

%d bloggare gillar detta: