Skärhamnsgatan

Granne med Torpakolonin och Östra sjukhuset har ett nytt bostadsområde uppfört av Egnahemsbolaget kommit till kring den nya Skärhamnsgatan. Namnberedningen beslutade om namnet redan 2008 med motiveringen, ”I samband med nybyggnation söder och norr om Torpagatan behövs två nya gatunamn. I området finns namntemat – kustsamhällen i Bohuslän. Namnberedningen föreslår namnen Skärhamnsgatan och Smögengatan.”

Den nya gatan kunde bli verklighet först efter att kraftledningen och dess luftledningar flyttats och lagts under jord i en helt ny sträckning genom Björkekärr. Denna förändring möjliggjorde även den nya Smögengatan.

2018-01-13: Även den nya förskolan är färdigställd.

2017-03-31: De 16 rad- och kedjehusen är nu antingen inflyttade eller redo för nya invånare. I området pågår fortfarande byggaktivitet för en ny förskola.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Detta bildspel kräver JavaScript.

2016-11-27

2016-11-27

2016-11-27

2016-11-27

Detta bildspel kräver JavaScript.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Detta bildspel kräver JavaScript.

2016-05-28

2016-05-28

2016-05-28

2016-05-28

p4170593

2016-04-17

2016-04-17

2016-04-17

2016-03-05

2016-03-05

2016-03-05

2016-03-05

2015-11-15

2015-11-15

2015-10-30

2015-10-30, anläggningsarbetet vid Skärhamnsgatan har inletts.

2014-08-01

2014-08-01, kraftledningen genom området fanns ännu kvar.

%d bloggare gillar detta: