2000-talets Björkekärr – en stadsdel i förändring

[Denna sida är under uppbyggnad, den kommer inom kort att byggas ut med mer information]

Björkekärr är en stadsdel som nu genomgår en stor omställning med allt fler nya bostäder. Den tillgängliga statistiken över primärområdet Björkekärr, som finns via stadens hemsida, visar att det funnits några tydliga perioder med intensivt byggande.

Byggår Småhus Flerbostad Totalt
före 1940 7 7
1941-1950
1951-1960 263 1796 2059
1961-1970 295 874 1169
1971-1980
1981-1990
1991-2000 57 44 101
2001-2010 144 144
2011-2015 103 103

Källa: Göteborgsbladet 2016.

Det byggs och planerar att byggas omkring 1 840 nya bostäder i Björkekärr de kommande åren. Det är alltså en större förändring än under 1960-talet då Robertshöjd, Studiegången och Östra sjukhusets personalbostäder vid Smörslottsgatan uppfördes. Om alla planerade bostäder byggs kommer bostadsbeståndet (lägenheter+småhus) att öka från 3 583 till 5 423. Hur kommer det att påverka och förändra Björkekärr?


Just nu byggs i Björkekärr:

ca 280 nya lägenheter vid Torpagatan, se information via Göteborgs stad. De nya bostäderna uppförs kring två nya gator, läs mer om Skärhamnsgatan via denna länk. Kring den nya Smögengatan uppförs ett nytt större bostadsområde, läs mer via denna länk.


Planer för kommande bebyggelse:
ca 150 lägenheter vid Hagforsgatan, se information via Göteborgs stad.

ca 340 lägenheter vid Robertshöjd och Smörslottsgatan samt skola vid Härlanda tjärn, se information via Göteborg stad. Se även denna länk till informationssida här på Delsjöområdets historia.

ca 570 lägenheter i Östra Kålltorp, se information via Göteborgs stad.

ca 500 lägenheter vid Smörslottsgatan, läs mer via denna länk. Planen godkändes av byggnadsnämnden den 7 februari 2017 och antogs av kommunfullmäktige den 3 maj 2017. Planen är nu överklagad till Mark- och miljödomstolen.


Förprövning (ej inräknat i summan för nya bostäder ovan):

ca 85 lägenheter. Bostäder och handel vid Stabbetorget, se information via Göteborgs stad. Byggnadsnämndens beslut 2016-04-26: ”Byggnadsnämnden beslöt:  att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för bostäder och handel vid Stabbetorget inom stadsdelen Sävenäs införs i startplanen senast för år 2018.”

 

Kartan nedan visar pågående byggprojekt, planerade samt nyligen färdigställda. Den kommer att uppdateras i takt med att planerna förändras. Tipsa gärna via kontaktformuläret om det är något som saknas eller som borde ändras.

Klicka på kartan för att få en större bild.

%d bloggare gillar detta: