Detaljplan och försäljning av byggnaderna vid Stora Torp stoppas

Inför den nya Exploateringsnämndens sammanträde 22 maj finns ett ärende som rör den äldre bebyggelsen vid Stora Torp. I samband med den stora renoveringen av stallarna 2016 övertog fastighetsnämnden ansvaret för byggnaderna från idrotts- och föreningsnämnden. Fastighetsnämnden ansåg att det inte var nödvändigt att staden skulle äga byggnaderna, som inte gav någon vinst (negativt driftnetto) och föreslog därför en försäljning. Det var orsaken till att ett planarbete startades som skulle skydda byggnaderna och bevara miljön för framtiden. Men under planarbetet har Länsstyrelsen haft invändningar mot att det i förslaget till detaljplan fanns möjlighet till (fortsatt) djurhållning. Länsstyrelsen anser att byggnaderna ligger för nära bostäder. Både stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen anser att det är utsiktslöst att fortsätta planarbetet.

Byggnaderna skall istället fortsätta att ägas av kommunen och förvaltas av stadsfastighetsförvaltningen som är medvetna om att det inte är några vinstgivande fastigheter. En annan av stadens nya förvaltningar, stadsmiljöförvaltningen, säger sig se positivt på att det blir fortsatt kommunalt ägande för att säkra entrén till Delsjöområdet.

Du kan läsa hela dokumentet via denna länk.

Förhoppningsvis var inte renoveringen 2016 av stallarna och den nyligen genomförda renoveringen av källarbyggnaden engångsföreteelser utan kanske kan kommunen vara mer aktiv när det gäller underhåll av fastigheterna. För djurhållningen vid Stora Torp måste dock Länsstyrelsens invändningar mot planen vara oroande då det kanske inte blir möjligt att fortsätta hålla hästar i stallbyggnaderna.

En kommentar

  1. Jag har arbetat strax bakom stallarna på Iskällareliden och alltid tagit ”vägen om hästarna”, inte minst på grund av det pittoreska inslag som stallarna är, i en miljö som i övrigt blir alltmer tillrättalagd. Stallarna behövs på platsen, likaså hästarna. Är det de naturliga dofterna som alstras alltför nära och förstör bebyggelsen? Sluta tramsa!

Kommentarer är stängda.