Vindstilla vinterväder på Delsjön 1904

Kylan var tillräcklig för att isen skulle ligga stabil på Stora Delsjön under trettonhelgen 1904 och det hade annonserats att det skulle bli tävling för isjakter på sjön den 6:e januari.

Vinterdagen vid Delsjön beskrevs i flera av staden tidningar, Göteborgs Morgonpost hade följande skildring.

”Till Delsjön ljöd lösen under gårdagen. Redan tidigt i dagningen såg man morgonfriska ungdomar med skridskor i hand på väg dit ut genom Örgryte och mot middagen myllrade det sannskyldigt af människor på vägarne, med skridskor i hand de fläste och med dito segel en stor del, somliga till fots, andra i vagn, till häst eller pr automobil.

Men också var ju en skridskosegling beramad att gå af stapeln där ute på, den präktiga glansisen, och inte berodde det af brist på anslutning och intresse att densamma måste i sista stund inhiberas. En mängd hvita segel stodo väntande och tvänne isjakter lågo under segel, minnande om sommardagar bland kobbar och skär, men inte den allra minsta lilla vindfläkt ville spänna de hvita dukarne till inbjudande färd öfver isen.

Så måste man resignera och i stället söka roa sig på annat sätt. Ett lag tog fram hockeyklubborna och snart surrade den lilla trätrissan fram och tillbaka under lifligt spel, medan skridskoåkare myllrade ut och bort öfver isen.

Det var en verklig idrottsdag ute i vinternaturen, vi fingo njuta af, och att belåtenheten var allmän hos de många, närmare väl tre tusen, som tagit tillfället i akt, både hördes och syntes.

Aptit får man åtminstone af en sådan dag i det fria. Tänk om vi haft ett litet trefligt utvärdshus att krypa in i däruppe, jag tror inte att den värden i går hade behöft beklaga sig öfver frekvensen.” (Ur: Göteborgs Morgonpost 7 januari 1904)

I Göteborgs Aftonblad samma dag omnämnes, förutom det Morgonposten beskrev, även att ”Ett lag spelte hockey, andra åkte i kapp med en automobil, som i flygande fart »krossade» sjön”. Det är det hittills tidigaste omnämnandet av en automobil ute på Delsjöns is! Man bör minnas att 1904 var ännu automobiler något ovanligt i Göteborg.

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Tidning för Idrott och visar Delsjön 3 januari 1904, även den dagen ett rikligt folkliv på isen.

Referenser

Göteborgs Aftonblad

Göteborgs Morgonpost

Tidning för Idrott