Akta dig för grå gubbar!

Torpa by gränsade till den stora utmarken norr om Härlanda tjärn där den enda bebyggelsen var några enstaka torp, däribland Intagan (Smörslottet) där Östra sjukhuset i dag ligger. Det finns en del sagor och sägner knutna till denna trakt, en av dessa är en kuslig spökhistoria.

Upptakten sägs ha utspelat sig en sen månljus kväll på förvåren 1853 då ”Hanse Johanna” i Torpa stod ute i bislaget och fick höra hur det skramlade och körde i på vägen utanför. Det var inte mycket trafik på vägen och sent på kvällen var det sällan som någon passerade. Till hennes stora förvåning fick hon se en hel likfärd med kistan före på en sprötkärra. Följet som gick med kistan bestod av flera personer hon kände i trakten, hon blev rädd och sprang in i stugan men avslöjade inte för någon vad hon hade sett. Men givetvis undrade hon vad synen betydde, vem var det som skulle dö?

En tid senare gick Anna Britta från Intagan med mjölk från torpet ned till Torpa. Det var kväll när hon gick på den lilla vägen på utmarken och det var sällan som man mötte någon annan på vägen. Men denna kväll fick hon höra att någon kom gående bakom henne. Det var en grå liten gubbe som kom gnoende i klapprande träskor. Anna Britta blev rädd och ökade farten och började springa, då ökade även gubben farten och följde efter henne. Det var först när hon kom fram till Intagans gärdesgård som gubben försvann. Anna Britta hastade in i stugan drypande av svett och alldeles från vettet av rädsla. Hon kastade sig på sängen och berättade sedan för familjen om vad hon hade varit med om. Hon förstod inte att man skall hålla tyst om sådana upplevelser, annars kan det gå illa. Det dröjde inte heller många dagar innan Anna Britta fick blodstörtning och dog åtta dagar senare. Den 8 april 1853 kunde ”Hanse Johanna” se det verkliga likföljet när det kom ned för liden från Intagan med Anna Brittas kista på en kärra.

Berättelsen om ”Hanse Johanna” och Anna Britta återgavs för Stenström under hans tid som läkare i Örgryte och han har återgett den i:

Stenström, Fritz, Örgryte genom tiderna: en minnesbok. D. 1 och 2, 2. faks.-uppl., Sällsk. Örgryte odalmän, Göteborg, 1986[1920]. Del II s. 152-153.

Bilden i sidhuvudet visar Intagan (Smörslottet), ur Ny Tid 3 juni 1950.