Staden vill gå vidare med en ny skjutbana i Kallebäck

Just nu pågår granskning av planen för en ny skjutbana för fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg. (Länk till planhandlingarna)

Jag har tidigare berättat om denna plan och kritiserat att man nu vill bygga ännu fler skjutbanor och i det nya förslaget rör det sig inte längre enbart om inomhusbanor utan även skjutning utomhus, vilket kommer att ljudmässigt påverka en stor del av Delsjöområdet. Inte minst med tanke på att utomhusbanorna främst kommer att användas under den varma årstiden, alltså påverkan för alla som vistas i trakten av Stora Delsjön.

När planen först presenterades skickade jag in synpunkter där frågan ställdes vad som hänt med löftet som gavs under 1960-talets slut att avveckla alla skjutbanor i området på grund av störningen dessa medför.

Så här formulerades problemet i utredningen kring Delsjöområdets framtid som publicerades 1969:

Motorbuller från övningsbanan och ljud från skjutbanor är synnerligen störande långt in i reservatet. Skjutbanorna är dessutom så lokaliserade, att de bryter ett naturligt rörelsestråk runt Stora Delsjön, såväl sommar som vinter. Skjutbanornas läge är också synnerligen tveksamt ur säkerhetssynpunkt. Utredning om lämplig lokalisering av skjutbanor har inletts inom Storgöteborgs samarbetskommitté i samarbete med berörda skytteorganisationer. Dessa är själva intresserade av lokalisering till områden, där 10-årskontrakt kan påräknas, då bidrag från riksidrottsstyrelsen kan utgå.

Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969

Staden har haft ett halvt århundrade på sig att hitta en lämpligare plats, men uppenbarligen inte ägnat mycket energi åt frågan! Istället anses det rimligt att bygga ut skjutbanorna istället för att avveckla dessa. Orsaken är att staden vill komma åt skjutbanorna i Högsbo invid Änggårdsbergen för att där bebygga område.

Förslaget innebär en påverkan för en stor del av alla besökare i Delsjöområdet genom att ljudet från skjutningarna hörs över stora avstånd. Den undersökning som redovisas av den förväntade störningen i planförslaget försöker tona ned störningen som skjutbanan medför, men tittar man i underlaget och på kartorna som visar hur långt ljudet färdas när utomhusbanorna används så framgår det tydligt att hela Stora Delsjön med stränder påverkas. Det är uppenbart att strategin i planarbetet är att försöka hävda att det redan finns störningar i form av trafik. Det är givetvis riktigt att trafiken utgör en ljudstörning, men ljudet av vapen är något annat än ljudet av bilar i hur vi upplever störningen. Givetvis vore det önskvärt med bullerskydd för att slippa även trafiken, men nu är det viktiga att det inte blir än mer oväsen i området.

Alla som bryr sig om miljön i Delsjöområdet har nu möjlighet att reagera! Skicka dina synpunkter till:

Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg, via e-post till sbk@sbk.goteborg.se eller lämnas via synpunktshanterare på stadens hemsida senast den 23 mars 2022. Märk synpunkterna med diarienummer 0391/13 och ange ditt/ert namn och adress eller fastighetsbeteckning så att det framgår vem som skickat synpunkterna. I ditt/ert svar ska samtliga syn­punkter som avses påverka planförslaget framgå tydligt.

2 kommentarer

  1. Vi min hustru och jag äger stuga nr 151 i Delsjökolonin. Vi störs nästan hela tiden av polisens skottlossningar på deras skjutbanor vid Delsjön. Naturligtvis skall det inte finnas skjutbanor i ett naturreservat. Där vill folk ha lugn och ro och kunna njuta av naturen. Om man skall ha dom kvar tycker vi att man skall bygga in dom i en isolerad länga så att de inte stör. Annars får väl polisen dela skjutbanor med militärerna på något regemente. Åker man många samtidigt till ett sådant ställe t ex med en stor polisbuss blir det både billigare och mer naturvänligt än att åka med var sin polisbil som sker nu. Mvh Harry Lundh

Kommentarer är stängda.