Hinderridt på glanskis 1909

”Det blef lifligt en stund i lördags middag ute på Delsjön, där ett par jagtridter redos ute på isen öfver hinder anordnade af Göteborgs Fältridtklubb. Det reds i två fält. I det första deltog tolf ryttare i täflan om ’Ridderstolpes’ pris.

Som master red kapten af Sandeberg, ledande fältet i flott tempo öfver den glatta banan. Hindren bestodo af tre häckar och ett stockhinder, hvilka togos utan passeringar. Däremot inträffade på släta isen ett par fall, orsakade af att hästarne förlorade skor, och glanskisen lämnade intet fäste för den släta hofven. Ingen kom dock till skada.

Upploppet gick i så skarp fart som på någon sommarbana och resulterade uti att löjtn. Göransson blef n:r 1, underlöjtn. Kjellén n:r 2, löjtn. Lovén n:r 3 och underlöjtn. Ekstrand n:r 4.

Andra löpningen var ett jagtlopp utan täflan. Tjugutvå ryttare startade under ledning af grefve C.G. Hamilton som master.

Ryttarskaran red först en rund öfver den närmaste vikens is och så styrdes hästarna mot den första häcken. Farten, som till en början var ganska moderat, blef snart en smula uppdrifven, troligen till stor belåtenhet för de ryttare, hvilkas hästar redan från början voro svåra nog att hålla bakom mastern.

Efter att ha passerat de två häckarna å sjöns södra ända nalkades det stora fältet i mycket utsläppt galopp återigen stockhindret, som på hemvägen togs för andra gången, hvarefter upploppet reds i den fart hästarne kunde gifva.

Fältet inkom ganska samlat med endast få efterliggare.

Ett fall inträffade, äfven det orsakat af en tappad sko men utan menliga följder för vare sig häst eller ryttare. En dam, fru von Sydow red med i detta lopp och klarade hindren charmant.

Rätt många åskådare hade infunnit sig, dock icke till det antal, man kunnat förmoda, då det här i trakten sällsporda skådespelet af ryttartäflingar på is erbjöds så nära staden.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1 mars 1909)

Något fotografi från 1909 har inte hittats, dagens berättelse illustreras därför med en bild från ryttartävlingar på Delsjöns is 28 januari 1929 ur Göteborgs-Posten.