Källarbyggnaden vid Stora Torp räddas!

Om ni promenerat förbi Stora Torp och vidare upp mot Delsjön på Storatorpsvägen den senaste tiden har ni kanske observerat att den gamla källarbyggnaden nu håller på att genomgå en renovering. Den har länge varit i ett bedrövligt skick och vi är många som fruktat att den skulle rasa samman eller rivas, men nu renoveras byggnaden av Antiquum AB och kostnaden beräknas till 400 000 enligt uppgifter i en artikel på Örgryte förenings hemsida 13 december 2021 av Titti Thorsell (se länk).

Foto: Per Hallén 2021.

Källarbyggnadens ålder är svår att fastställa. Den finns inte med på de tidiga kartorna över Stora Torp (t.ex. kartan från 1815), min misstanke är att den kommer till i samband med att de nuvarande ekonomibyggnaderna uppfördes vid 1800-talets mitt eller möjligen något tidigare. Utsmyckningarna på byggnaden är av samma slag som man hittar även där och på torpen Kolmaden och Lyckan till viss del, men på de senare byggnaderna var det en följd av en senare ombyggnad då gårdens alla ekonomibyggnader och torp fick en likartad stil.