Söndagens landstormsövningar vid Delsjön

”Landstormens ungdomsavdelning höll i går sin från förra söndagen uppskjutna övning i Delsjötrakten. Omkring 150 pojkar mötte upp vid samlingen på Latinläroverkets gård, och därifrån tågade man med fana och scoutmusik i spetsen utåt Delsjövägen.

De söndagspromenrande senterade naturligtvis underhållningen, och många följde med ut i Delsjöterrängen och tittade på övningarna. Dessa togo sin början med formella övningar i grupp, pluton och kompani och därefter höll man en stridsövning. Efter återkomsten till Latinläroverkets gård höll bataljonschefen dir. Rob. Lilja kritik.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 oktober 1926)