Prov för skidlöparemärket

”Örgryte vinteridrottsklubb hade på söndagen anordnat distriktstävlan å skidor på 30 km.

Starten ägde rum vid Lilla Torp kl. 6,30 f.m. Banan, som var 10 km., hade lagts genom delvis ganska svår terräng över Stora Torp, Långvattnet, Råda och Delsjön till Lilla Torp. Föret var under de båda första varven mycket gott, men det försämrades genom solens inverkan och ett lättare snöfall, så att det sista varvet i hög grad prövade de tävlandes krafter.

Vid starten ställde 30 deltagare upp, däribland några damer. Det lyckades dock endast 9 av de tävlande att uppfylla kraven för skidlöparemärket, för vars erhållande fordras att löpa 30 km. på en tid av högst 3 t. och 15 min.

Resultat: 1) Ivar Lindgren, Ö.V.I.K., 2 t. 37 min. 45 sek., 2) E. Garnei, d:o. 2 t. 43 min. 30 sek., 3) H. Rådberg, d:o. 2 t. 45 min., 4) A. Johnsson, G.S.K., 2 t. 59 min. 30 sek., 5) J. Eriksson, Ö.V.I.K., 3 tim. 6) G. Möller. d:o. 3 t. 1 min. 30 sek., (därmed erövrade Yngve von Reis’ vandringspris såsom bäste man i klass 2), 7) E. Lindberg. Ö.V.I.K., 3 t. 3 min., 8) E. Hagström. D:o. 3 t. 4 min. 30 sek., och 9) N. Ahlbäck, Ö.V.I.K., 3 t. 14 min. 30 sek.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 24 mars 1919)