Ett första offer för de svaga isarna

”Vid 1-tiden i går middag omkom under skridskoåkning på Delsjön 22-årige kontoristen Gunnar Berggren, som gick ned sig på den svaga isen strax utanför ön.

Berggren hade tillsammans med en kamrat åkt ett kort stycke från ön, då isen brast, och båda kommo i vattnet. En del skolynglingar från Latinläroverket, som observerat olyckan, bildade en liggande kedja på isgen och lyckades rädda kamraten, som tack vare en kniv kunnat hålla sig fast i iskanten. Trots ivirga försök lyckades det icke att rädda Berggren, som efter en förtvivlad kamp förvann i djupet. Den omkomne Berggren var född 1901 och enda barnet till f.d. vaktmästaren G.E. Berggren, Vallgatan 22.

I samband härmed kan icke undvikas ett påpekande av de farliga strömförhållandena i Delsjön, vilket göra isen osäker på ett flertal ställen. Personer, som ge sig ut på skridskoturer böra också vara försedda med knivar eller något annat skarpt föremål, vilket kan bli dem till värdefull hjälp, om de skulle gå ned sig på något svagt ställe i isen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 november 1923)