Snuskeri vid Delsjön!

Dagens berättelse är en insändare från en upprörd Göteborgare, som ogillar att paragrafen om badförbud ignorerades av stadens och landsbygdens invånare:

”Huru länge skall oefterrättlighetstillståndet vid Delsjön, hvarifrån en stor del af Göteborgs vattenledningsvatten kommer, få fortfara?

Hvarje sommar bada i sjön hundratals stads- och landtbor, som därjemte utefter stränderna ofta utefter stränderna ofta förrätta sina naturbehof. Ej sällan tvättas dessutom smutskläder i närheten af inloppen till bassängerna.

Nog kunna stränga åtgärder vidtagas mot dylikt snuskeri.

Göteborgare” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 augusti 1900)

Badförbudet infördes 1888, det kunde ge 10 till 100 kronor i böter att bada, fiska eller hämta is. (Göteborgs Aftonblad 2 november 1888)