Göteborgsälgen måste skjutas

”En omkring 4-årg älgtjur måste på måndagen fällas med en kula i terrängen kring Härlanda tjärn.

Älgen förmodas vara densamma som förra fredagen orsakade massuppbåd av polis samt folkskådespel av ovanligt slag, då den valde Vasaparken i stadens centrum till betesmark under nära ett dygn. Orsaken till att djuret denna gång måste avlivas var att det visade sig närgånget mot skogsvandrare och dessutom trampade ner i trädgårdstäpporna.” (Ur: Dagens Nyheter 16 september 1952)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk