Grefvinnan Kristina Nilsson till Delsjön

Grefvinnan de Casa Miranda afreste i söndags middag med vestkustbanan från Göteborg för att gästa vänner och bekanta i de halländska och småländska bygderna.

Grefvinnan gjorde i lördags en utflygt i vagn till den vackra Delsjön” (Ur: Dagens Nyheter 21 juli 1897)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk