Ytterligheterna beröra hvarandra

”För några dagar sedan voro några unga män ifrån Göteborg – ifrige sportmän för resten – ute på Delsjön och åkte skridskor. Derunder kommo de till en vak. Utan betänkande afklädde sig då någre af de unge männen sina kläder och kastade sig i vaken. Så fick man se det ovanliga skådespelet – en del personer åkande skridskor och andra badande i en öppen vak. Märkvärdigt nog har ingen af de öfverdådige blifvit sjuk efter det kalla badet.” (Ur: Svenska Dagbladet 10 januari 1885)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk