Vidrigt ingrepp i naturen

Insändare i GP 1965

”I dessa dagar med allt tal om naturvård blir man betänksam när människor i ansvarig ställning tar sig före att göra ingrepp i naturen så som skett bl.a. i Västra Långvattnet. Att först med giftiga medel döda eventuella fiskar som naturligt finns för att sedan bemänga vattnet med näring för inplanterad s.k. ädelfisk är naturvidrigt! Vad kan det få för konsekvenser? Är det någon, som säkert vet? Vad säger biologerna? Vi alla, som under årtionden njutit av denna ljuvlig badsjö med sitt friska, klar vatten och fröjdats över att det ännu i Göteborgs närhet fanns något så rent, vi undra: Var detta nödvändigt!? För enstaka sportfiskares skull? Alla vi andra, som kommer dit för att njuta av bad och natur, har Ni glömt oss?

I så fall är det tid att tänka om. Vi önskar inget högre än att få ha vår sjö i fred för sådana experiment och hoppas att »Moder Natur» kan återställa de eventuella skador den fått. Men förutsättningen därför är ju att den får vara i fred.

Västra Långvattens-älskare.” (Ur: Göteborgs-Posten 28 april 1965)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk