‘Gumman’ bröt båda benen

Även olyckor vid danstillställningar i Delsjöområdet kunde få nationell uppmärksamhet, tidningen Uppsala berättade följande 1890:

”En danslysten gumma – hon hade 58 år på nacken – företog sig midsommarnatten att deltaga i ungdomens dans vid Delsjön, nära Göteborg; hon råkade emellertid göra en kullerbytta med den sorgliga påföljden, att hon bröt båda benen af sig.” (Ur: tidningen Uppsala 28 juni 1890)

Nyheten fanns givetvis även med i göteborgspressen, Göteborgs Aftonblad skrev under rubriken Dans med olycklig påföljd:

”En 58 års qvinna vid namn Petronella Magnusson, hvilken i går tidigt på morgonen ute å dansplanen vid Delsjön deltog i ungdomens midsommarnattsdans, råkade ervid falla omkull med den sorgliga påföljd att hon, efter hvad det uppgifves, afbröt båda benen. Hon affördes till Sahlgrenska sjukhuset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 juni 1890)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk