Var Claesson ansvarig för Winblads död?

En händelse på Kärralunds gård vintern 1872 blev omskriven av tidningar runt om i landet, följande är Falupostens skildring:

”Frusit och swultit ihjäl har en 70 årig gubbe wid namn Winblad, i tjenst hos en patron Claesson på Kärralund i Bohuslän. Winblad hade i mera än 30 år tjenat hos nämnde patron, fick dock under 17 gr. Köld frysa ihjäl i dennes stall utan att hr och fru C. lemande honom ens en warm dryck. Läkareattesten witsodrar att W. frusit ihjäl äfwnsom att ’förda länge saknats’ för honom. Både hr och fru Claesson äro åtalde wid domstol, men ’frun’ infann sig icke.” (Ur: Faluposten 9 mars 1872)

Mer om Winblad finns att läsa i ”Upptäck Skatås”.

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk