Skall det bli ett observatorium i Delsjöområdet?

”Det gamla utslitna observatoriet i Slottsskogen har ännu inte fått någon ersättare.

Kommunen har sedan flera år tänkt sig ett nytt utsiktstorn i Sjölyckan vid Delsjön. Det står färdigprojekterat sedan länge, men kommunens krympande budget har inte medgivit att det byggts. Tornet har slagits ut från investeringsbudgeten år efter år.

Den arbetsgrupp som sökt förverkliga planerna ämnar nu vända sig till kommunfullmäktige med begäran om ett separat investeringsanslag. Eventuellt kunde tornet uppföras som ett AMS-jobb.” (Ur: Göteborgs-Posten 5 oktober 1978)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk