Stora Delsjön – en flygplats?

Det har hållits motortävlingar på Delsjöarnas is vid flera tillfällen, som du kan läsa mer om i boken Delsjöskogen, men det fanns även tankar på att låta flygplan landa på isen i samband med dessa tävlingar 1947, men ansökan avslogs.

”Flyget har blivit ett populärt fortskaffningsmedel och alla tillfällen att popularisera det tas i akt. Vid snart sagt varje motortävling på sjö i Sveriges land ordnas uppstigningar för allmänheten, och när Ostermans Aero A.-B. beslöt sig för att arrangera passagerareflygningar på Delsjön i samband med motortävlingarna där i dag, så var det ingen – allra minst bolaget självt – som trodde att det skulle bli avslag på bolagets begäran om tillstånd till flygningen.

Men det blev det. Ingenjör Stig Andersson hade efter att ha talat med förste överkontapel inom vederbörande polisavdelning och fått ja, fått samma svar av fastighetsdirektören, av vattenverket, kort sagt alla instanser, där han kunde tänka sig behöva gör anmälan, blivit så säker på sin sak att han reklamerade med passagerareuppstigninger på Delsjön, men klokt nog gjorde han förbehållet »såvida tillstånd ges av myndigheterna». Det fick han inte – t.f. polismästaren i Göteborg, intendent Westlin, sade nej.

Hos Ostermans tycker man det är lite egendomligt att rikets andra stad icke tillåter ett arrangemang, som går att ordna snart sagt i varje liten by i landet i övrigt, men intendent Westlin förklarar, att det absolut inte är motvilja mot flyg som dikterat avslaget på ansökningen:

– Polisen har ont om personal, och så mycket som kan undvaras har tagits i anspråk för motortävlingarna på isen, förklarar han. Och ansökan om tillstånd att företa passagerareflygningar kom först klockan fem på lördagseftermiddagen – det finns inga möjligheter att få tag på folk för bevakningen då. Hade vi fått ansökan i tid hade väl inga hinder mött, men som det nu är går det inte. Tyvärr – flyg hr ju allmänheten stort intresse av.

Det hör till saken, att Ostermans maskiner håller på med uppstigningar i samband med SM i Falun, och först i sista stund beslöt man sig för att sända en maskin till Delsjön. Isarrangemang i Göteborg är som bekant oberäkneliga saker, och själva motortävlingarna har ju först på sistone fastställts och planerats.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 februari 1947)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk