Borttappad hagelbössa

”Torsdagen d. 14 dennes borttappades imellan Kallebäckshögar och Staden en ordinär hagelbössa med mässingsbygel öfwer bösskolfwen samt mässingsbeslag, låsen något lös samt med en skinrim uti att bära henne på axeln. Den som densamma hittar och det angifwer uti huset N:o 103 wie Holländaregatan, undfår 2 R:dal. R:G:S. Skulle hon vara såld eller pantsatt, will egaren den igenlösa.” (Ur Götheborgs Allehanda 20 maj 1807)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk