En sjöskumspipa

Det är inte ovanligt att besökare tappar föremål (framtida arkeologiska fynd….), men det är nog inte så många som i dag har hittat en sjöskumspipa, men om det var du som tappade din pipa 1837 så vet du nu var den finns!

”En Silfwerbeslagen Sjöskumspipa upptogs på landswägen wid Kallebäckshögar, som kan af rätte ägaren igenfås uti gamla Sahlgrenska huset wid Masthamnen” (Ur: Götheborgska Nyheter 1 juli 1837)

Läs mer om böckerna och var du kan köpa ditt exemplar via denna länk