Delsjöområdet uppmärksammas internationellt

Allt sedan konferensen ”Large Parks in Large Cities” hölls i Stockholm 2015 har arbetet med en bok med ett globalt perspektiv på parker och grönområden i städer pågått. Som alltid vid internationella projekt som detta tar det tid att få allt klart. I dag höll jag boken för första gången i min hand, det är en ”tegelsten” på 586 sidor där områden över hela världen presenteras ur olika perspektiv. Läsaren får bekanta sig med Central Park i New York, Pavlovsky Park i St Petersburg, Tijuca National Park vid Rio de Janeiro, Sanjay Gandhi National Park vid Mumbai – totalt 37 olika parker och teman. Ett av dessa går under rubriken ”A Green Infrastructure Plan for Gothenburg”, av Per Hallén. Där presenteras de gröna kilarna i Göteborgsområdet och däribland Delsjöområdet. I kapitlet presenteras även Göteborgs stads grönstrategi som var avsedd att placera grönområden på samma nivå inom planeringen som t.ex. infrastruktur, detta prövas sedan mot verkliga förhållanden och vad som hände i samband med planarbetet vid Härlanda tjärn. Där visade det sig tydligt att grönområden inte har annat värde än som markreserv. I samband med möten med politiker 2018 lovade jag att processen skulle uppmärksammas även internationellt, det har nu skett.


Murray, Richard (red.), Why cities need large parks: large parks in large cities, Medströms bokförlag, Stockholm, 2021. Internationellt är det Routledge som är förläggare, i Sverige Medströms bokförlag.

En kommentar

  1. Starkt jobbat Hallen!! Många är beroende av Delsjöns marker.

Kommentarer är stängda.