Höst vid Delsjökärr

Ett av mina egna favoritområden i trakten av Delsjöarna är Delsjökärr, där även den s.k. Bertilssons stuga finns. Serveringen och torpen på platsen har en lång historia som går tillbaka till 1800-talets början.

”Hit hittade för så länge sedan som 1809 två bröder för att bryta bygd i vildmarken och odla sig ett stycke jord. Dessa två byggde sig samma år en stuga. Den ene hette Lars och tjänte liksom dräng hos brodern. När Lars hade tjänat så länge, att han hade 150 riksdaler innestående hos brodern att fodra, så fick han istället för kontanter en tredjedel av torpet. Något skriftligt förekom ej mellan bröderna utan det var ett muntligt kontrakt på god tro. Sedan gifte Lars sig med sin Elin och byggde åt sig och sin maka stuga nr 2, öster om gaveln på den förra. Lars och Elin hade en dotter, Helena, moder till nuvarande (år 1924) innehavaren av Delsjökärr, Verner Persson.”

Skrev Fritz Stenström i sin andra delen av hembygdsbok ”Örgryte genom tiderna, sidan 33.

Om det verkligen var år 1809 som den första stugan byggdes är svårt att säga, men inte otroligt. I husförhörslängden för Partille åren 1804 till 1811 avslöjas att drängen på Hultet Nedergåden blivit ”husman” vilket kan tyda på att han fått sin egen bostad. Historien om Delsjökärrs ursprung kring år 1809 är därmed trolig. Drängen hette Nils Svensson, han var sedan år 1801 gift med pigan på samma gård, Anna Bengtsdotter. Samma år som de gifte sig fick Anna sitt första barn, dottern Ingela.

En höstvandring i Delsjökärrs omgivningar kan rekommenderas! Bilderna nedan kanske kan öka lusten till ett besök. Vill du veta mer om Delsjökärrs historia och dess omgivningar finns mer att läsa i boken ”Delsjöskogen, Storstadsbornas gröna vardagsrum”.