Vandra runt Kålltorpsåsen

En kortare sommarvandring till platser som har en historia att berätta kan vara trevligt en sommardag. Kartan visar ett förslag på en vandring kring Kålltorpsåsen, namnet användes åtminstone under 1800-talet och finns med på den laga skifteskartan över området 1843-54. Börja vid Kålltorps övergård (Virginsgatan 13) och leta dig sedan in på den gamla fägatan som går parallellt med grusvägen i kanten av åsen.

Vandring kring Kålltorpsåsen

Beskrivning av vandringen i korthet, missa inte att sevärdheterna finns utförligare beskrivna via länkar i texten.

  1. Kålltorps övergård, en av traktens äldsta byggnader finns vid starten för denna vandring. När du kommit upp till den lilla parkeringen söker du dig in närmare mot åsen istället för att följa grusvägen. Då kommer du in på Kålltorps gamla fägata. Den avgränsades av en stenmur, som ännu finns kvar, mot Apslätten och av åsen på den andra sidan. När du kommer fram till en lite större stig korsar du grusvägen och går över Apslätten mot nästa sevärdhet.
  2. Gravhögen vid Apslätten, noterades av fornforskaren Johan Allin redan på 1920-talet men det var först 2019 som den kom med i fornminnesregistret. När du tittat på gravhögen går du tillbaka över Apslätten och in på stigen du nyss lämnat. Via den något steniga stigen kommer du upp mot en glänta i skogen där en jordkällare avslöjar att här funnits bebyggelse.
  3. Torpet Sandhåla, här fanns ett torp under drygt hundra års tid från 1800-talets början fram till omkring första världskriget. Jordkällaren är den tydligaste lämningen, men det finns även andra spår i landskapet, exempelvis stenmurar och bitar av tegelstenar som avslöjar var stugan låg.
  4. Gamla Korpås, En tidigare kalvhage är det tydligaste spåret efter gamla Korpås. Vid ena kortsidan finns en större sten som var en del av grunden till ladugården, men det är också allt som går att se på platsen. När du fortsätter i riktning mot nummer 5 på kartan kommer du att passera lämningarna efter torpets jordkällare och ett förrådshus. Jordkällaren är i så dåligt skicka att ingången spärrats av på grund av att taket håller på att rasa in.
  5. Torpet Korpås (samma länk som ovan), där det i dag finns lite bänkar, lämpliga att ta en fika vid, låg torpet. I övrigt finns inte mycket lämningar utöver lite tegelbitar i marken som vittnar om att här funnits ett hus med tegeltak. Detta är vandringens sista punkt och du kan härifrån följa stigen som går upp på åsen, hålla något åt höger i sluttningen och följa åsen runt i riktning mot det inhägnade förskoleområdet som du kan runda tillbaka mot Kålltorps övergård och startpunkten. Förhoppningsvis har det blivit en trevlig och intressant vandring till historiska platser utmed de trevliga småstigarna i området som även kan bjuda på upplevelser i form av möten med traktens djurliv.