Det kan bli vistelseförbud vid Härlanda tjärn och Delsjöbadet!

Den nya pandemilagen gör det möjligt för kommunen att besluta om förbud att vistas på vissa populära platser under kortare tid. På listan som i dag presenterades, av P4 Göteborg, finns bland annat badplatserna vid Härlanda tjärn och Delsjön med. Med tanke på att smittspridningen nu rapporteras öka snabbt så är det knappast otänkbart att det blir vistelseförbud vid Härlanda tjärns badplats i samband med t.ex. Valborg.

Den 22 april kommer kommunfullmäktige att besluta om kommunstyrelsen skall få rätten att utfärda vistelseförbud gällande platserna på listan.

Hela listan ser ut enligt följande:

Parker (april-september)

 • Slottskogen
 • Trädgårdsföreningen
 • Bältesspännarparken
 • Kungsparken
 • Vasaparken

Badplatser (april-september)

 • Askimsbadet
 • Näset
 • Hovås
 • Bersjöbadet
 • Sillvik
 • Delsjöbadet
 • Härlanda tjärn

Lekplatser och aktivitetsytor (mars till september)

 • Naturleken i Slottsskogen
 • Lekplatsen i Färjenäsparken
 • Lekplatsen i Trädgårdsföreningen
 • Plikta
 • Hammarkullens parklek
 • Positivparken
 • Bygglekplatsen
 • Actionpark
 • Jubileumsparken 
 • Plaskdammen i Majorna (1 juni-31 augusti)
 • Vattenlek i Månadsparken (15 maj-15-september)