Hästar och höns kan försvinna från Stora Torp

I Facebookgruppen ”Rädda Stora Torps stall” berättades i går (25/3) att Fastighetskontoret nu sagt upp kontrakten för både ”hönshuset” och stallverksamheten. Anita, som drivit hönshuset i många år, blev erbjuden att fortsätta men endast med ett kontrakt på ett år, någon som hon uppges ha tackat nej till. Stallverksamheten kommer dock att fortsätta under året men risken är stor att de får lämna området under våren 2022.

Detta är givetvis en förberedelse inför försäljningen av byggnaderna och avstyckning av marken. Det ryktas att den stadsplan som skall upprättas innehåller skydd för byggnaderna. Det är svårt att bedöma vad en försäljning kan innebära. Göteborgs stad som varit ägare sedan 1942 har under lång tid vanskött byggnaderna trots att dessa gång på gång utpekats som värdefulla både som byggnader och för hela miljön invid Stora Torp. Ni kan läsa mer om hur staden förvärvade Stora Torp och hur illa byggnaderna har förvaltats via denna länk. En ny ägare kanske skulle sköta det hela bättre? Men risken finns också att miljön förvanskas med nya byggnader och att de gamla rivs. Hela området som staden nu vill sälja ingick i det friluftsreservat som bildades 1970, men som stadens företrädare i dag inte vill kännas vid. Kartan nedan visar den fastställda gränsen från 1970 och dess sträckning kring Stora Torp.

Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969.
Stallbyggnaderna vid Stora Torp. Foto: Per Hallén 2021.