Planen för Råda – Delsjökärr 1969

Det fanns 1969 stora planer även för området vid Delsjökärr och långt utanför stadsgränsen, något som staden givetvis inte kunde besluta om. I Delsjöutredningen presenterades följande plan.

”Dispositionsplanen för Råda–Delsjökärr upptar ett flertal anläggningar inom ett stort område. Av planen framgår den mängd av rörelsestråk som knyts samman kring Delsjökärr vid Lilla Delsjöns östra ända. Det har ansetts rimligt, att detta aktiva och attraktiva område även i fortsättningen erhåller en raststuga även om de tekniska förutsättningarna för vatten- och avloppsanslutning saknas. En ny serveringsbyggnad med tillhörande toalettutrymmen måste därför byggas med vacuumsystem.

Som komplettering till områdets attraktivitet föreslås en småbåtsbrygga med uthyrningsbåtar för rodd i Lilla Delsjön, samt en teknikbacke på norrsluttningen av Gillsås ned mot sjön. Det är här möjligt att erhålla en bra backe med lift och snökanon. Väster om Gillsås ligger en högre belägen nyligen totalavverkad dalgång, vilken bedömts lämplig som reservområde för framtida aktiviteter lämplig att lokaliseras i reservatet. Området kan anslutas till VA-nätet i Råda och ligger något vid sidan om de stora attraktiva naturstråken.

Den stora anläggningen inom området av hög angelägenhetsgrad är den kombinerade friluftsgård och campingplats som föreslås öster om Öjersjövägen. Den ligger i mot söder öppet läge på en platå ovan riksväg 40 med utsikt över Rådasjön. Höjdförhållandena medför en viss avskärmning av motorljud. Åtkomst sker via Öjersjövägen. Genom samarbete med det planerade Råda Motell kan differentierad service ställas till förfogande. I programmet för anläggningen föreslås att området disponeras för totalt 550 tältplatser fördelade på 4 grupper. Varje grupp förses med 2 hygienbyggnader inrymmande matutrymmen om 50 m2, tvättutrymmen om 30 m2 och toalettutrymmen om 70 m2.

* Att receptionsbyggnaden förutom administrationsutrymmen för campingplatsen förses med en serveringsdel och en bastu-omklädnadsdel, som utnyttjas för motionsidrott under vinterhalvåret.

* Att sportfält och lekängar anlägges i anslutning till anläggningen och att terrängspår byggs ut i områdets östra delar.

Anläggningen kan anslutas till Råda kommuns VA-nät.”

Kartan nedan, hämtad ur utredningen, visar hur man tänkte sig området. En stor del av det som i dag är ett industriområde var då tänkt att bli camping samt idrottsfält och parkeringsplatser. I sluttningarna ned mot lilla Delsjön planerades även en skidbacke. Ett nytt system av motionsspår skulle också anläggas kring campingområdet.

Ur: Delsjöreservatet: en utredning för Göteborgs stadskollegium, Gako AB, Göteborg, 1969

Bilden i sidhuvudet är från 2012 och visar Delsjökärr.

En kommentar

  1. En sån himla tur att detta elände inte blev verkställt! Vandrar gärna där bland dessa ståtliga granar bland barr och…
    Vet inte om denna del är skyddad eller inte men att vara skog i vårt land är en sorgsam verklighet
    Stödjer skyddaskogen.se och ser en hel del massaker på skog i vårt land där.
    En levande skog är allt!
    //R

Kommentarer är stängda.