Snöbrist stoppade nya liften

Den nya liften vid Brudaremossen stod redo att börja användas 1981, men det saknades snö.

”Göteborg har fått en ny skidlift på Brudaremossen, den gamla soptippen i Delsjö-terrängen. Så snart snötillgången tillåter blir det invigning i backen.

Liften kommer att hållas öppen mellan 10.00 och 15.00 varje dag. Göteborgs skidklubb svarar för driften och underhållet – ett ekonomiskt vågspel, beroende av god snötillgång under säsongen.

Liften stod färdig redan på nyårsafton, men premiären fick då uppskjutas i brist på snö. Den lilla snömängd som föll över Göteborg natten till lördag räckte inte heller till och de många helglediga sportentusiaster som besökte Delsjö-området under helgen fick lämna skidorna hemma. Backen i Brudaremossen var inte åkbar.

Liften, en släplift, är 240 meter lång. Den har en kapacitet på 800 personer per timme. Fallhöjden i backen är cirka 35 meter och längden blir bortåt 300 meter. Svårighetsgraden är inte hög – ”lätt till mycket lätt nedfart” är klassificeringen.

Ideellt arbete

Det är alltså Göteborgs Skidklubb som står bakom satsningen på liften. Det mesta arbetet sker ideellt men har ändå inneburit ett ekonomiskt vågspel för klubben. Själva liften, helt ny, kostade 125 000 kronor i inköp, dessutom tillkommer cirka 10 000 kronor för arbete och utrustning. Man har bl a fått gjuta en sju kbm stort betongfundament vid toppen av backen för att inte liften ska ge sig iväg.

– Finansieringen är svår, säger klubbens ordförande Rune Andersson. Men får vi bara bra med snö under säsongen, ska vi nog klara av det.

Om allting går bra, hoppas klubben kunna satsa på både snökanon och belysning nästa år.

– Att belysning saknas gör nu att vi tyvärr inte kan hålla öppet på kvällstid när de flesta är lediga under vardagar, säger Rune Andersson.

Planerades tidigt

En skidlift på Brudaremossen planerades redan förra året. Från början skulle fritidsförvaltningen i Göteborg haft hand om den men kommunen drog sig tillbaka av ekonomiska skäl. Därför erbjöd sig Göteborgs Skidklubb i somras att ta över verksamheten. Omkring en månads jobb krävdes innan liftsystemet stod färdigt. Nu fattas bara två vagnar – en till toaletter och en till liftkortsförsäljning.

Fram till 15 mars kommer backen att hållas öppen. En telefonsvarare lämnar besked om tider och snötillgång.

Eva Kihlström” (Ur: Göteborgs-Posten 5 januari 1981)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs-Posten 5 januari 1981.