Följer pulkaåkarna §13?

Tror du att det går bra att åka pulka bara för att det finns en backe? Icke! Det finns (eller har funnits) paragrafer för det mesta, inklusive de som åker kälkar och pulkor. Men det kanske är dags för polisen att åter börja kontrollera om de åkande håller sig till anvisade backar enligt § 13 och inte ägnar sig åt åkande efter kl 21 och när det gäller backen i Odinslundsparken maximalt till kl 19. Vi är nog många som även noterat att det i vår tid frekvent sker överträdelse mot förbudet att åka med hopkopplade kälkar.

Ur: Arbetartidningen 15 januari 1952. Utsnitt som visar enbart kälkbackarna för de östra stadsdelarna.

Bilden i sidhuvudet visar Brudarebacken 17 januari 2016. Foto: Per Hallén.