Hjälmförsett luciatåg

Ett luciatåg iförda hjälmar – ja, det har faktiskt inträffat i Delsjöområdet, eller kanske rättare sagt under Delsjöområdet på luciadagen 1965. Dagens skildring är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning under rubriken ”Lucia i hjälm på 70 m djup”.

”Sveriges med säkerhet djupaste Lucia heter Ingalill Wallqvist. Iförd vit klänning och med vit hjälm över de blonda lockarna sjöng hon och hennes tärnor på måndagen för 100 gäster 70 meter under Härlanda tjärn. Minuterna innan hade en väldig sprängladdning fått berget att skälva. Den markerade en viktig etapp i vattenledningstunneln från Alelyckan till Lackarebäck. Två tunnelavsnitt hade mötts, det ena som börjat sprängas vid Uddeholmsgatan, det andra vid Härlanda tjärn.

När röken skingrats i tunneln möttes de två arbetslagen vid genombrottsplatsen. Sprängarbasen Kalle Hanson tog emot en flaska från andra sidan och sköljde dammet ur strupen, tunnelingenjör Hans Gunnebo och va-direktören Erik Rindegård gratulerade gubbarna som laddat så väl och sedan tågade alla upp till Lucia och tärnorna i maskinhallen och tog för sig av varm glögg, kall öl och berg av smörgåsar.

Bild ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 december 1965.

Innan skottet gick hade dir Rindegård redogjort för projektet, som omfattar över en mil bergtunnlar och som bör göra Göta älvs vatten drickbart för all framtid – efter sedimentering och lagring i Delsjöarna. 12 december för två år sedan gick första skottet, våren 1967 skall reningsverket vid Lackarebäck stå klart och på sommaren kan det första vattnet släppas in i ledningarna.

– Även om tidsplanen inte helt kan hållas så tycks kostnadsramen göra det, sade dir Rindegård. Det hela beräknas kosta ca 90 miljoner kr, med indextillägg blir det drygt 100 milj kr och mer skall det heller inte gå på.

Arbetschefen, civilingenjör Lennart Gustafsson, berättade att hittills 8,8 km av 10,4 är färdigsprängda. I början av nästa år gör man ett nytt genombrott – det fattas nämligen en bit på knappt 500 meter mitt under Kvibergshuset.

STARKT FLÖDE

Ing gustafsson kunde också tala om att den bit som nu sprängts var en av de besvärligaste. Där strömmade till en början 3.000 liter vatten i minuten fram och det är en mängd som man inte är van att möta i svenska tunnlar. Efter betonginjektering har man nu nedbringat vattenflödet till drygt 600 liter i minuten.

Va-nämndens ordförande, ombudsman Gösta Björck, tryckte på knappen som utlöste genombrottssalvan medan gäster från stadens olika verk och från entreprenörerna satte fingrarna i öronen. Detonationen var kraftig och ekot mäktigt.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 december 1965)

Bild ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 december 1965

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 december 1965.

Läs mer om tunnelbygget här på Delsjöområdets historia:

”Vi höll på att tömma Härlanda tjärn”

Luciafest 80 meter under Härlanda tjärn

Det finns ytterligare en tunnel under Delsjöområdet: Se upp där nere! Hansson sprängde berg och tog sup

Referens

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

4 kommentarer

  1. Jag har noterat att man nyligen installerat ”pållare”, meterhöga stolpar, utanför tillfarten vid Härlanda Tjärn. Jag gissar att detta är för att förhindra ovälkomna bilar från att komma ner i tunneln. Undrar varför detta blivit aktuellt, om det förekommit några uppgifter om terrorism/sabotage mot anläggningen. Vet du något om detta Per?

    1. Det var en nyhet för mig! Men då tunneln är klassad som skyddsobjekt så är det en högst sannolik förklaring. Om jag lyckas få svar på frågan kommer besked här på hemsidan.

      1. Gör gärna det! Det man undrar är ju varför detta plötsligt blivit aktuellt, drygt 50 år efter att tunneln byggts. Har det förekommit hot mot anläggningen eller är det bara en allmänt ökad hotbild?

      2. Alla anläggningar för vattenförsörjningen har fått den statusen i hela landet, så det är inte efter något direkt hot mot denna tunnel.

Kommentarer är stängda.