Partilles ”granmarodör” fortsätter sina härjningar

I dag skriver Göteborgs-Posten om att Partille kommun har polisanmält att hundratals smågranar, framförallt runt elljusspåret vid Åstebo, har skadats genom att toppar har knäckts eller att granarna blivit avsågade. Detta har pågått under en längre tid, som tidigare rapporterats här på Delsjöområdets historia. Det är inte första gången kommunen polisanmäler händelsen. Senast var för två år sedan då en anmälan gjordes var när en misstänkt person hade fotograferats, men ingen person kunde gripas.

Förutom själva vandaliseringen av naturen beräknas värdet av granarna uppgå till drygt 100 000 kronor. Någon koppling till den beryktade ”granmördaren” i Delsjöområdet verkar dock inte finnas då angreppen på träden har skett på helt olika sätt.

Även om man nu har polisanmält händelsen så är nog möjligheterna att lagföra personen ganska små. Det krävs förmodligen att ”granmarodören” blir infångad mitt under sitt värv ute i skogen.

Vi kan ändå trösta oss med att en ensam marodör inte kommer att kunna kalhugga skogen, det växer upp nya träd inom några år och marodören kommer förr eller senare att ge upp liksom ”granmördaren” i Delsjöområdet.