En svensk Tarzan i Delsjöområdet

Delsjöområdet omnämns inte bara i lokala tidningar, även i stockholmspressen går det då och då att träffa på berättelser om vad som hänt i området. I Dagens Nyheter berättades det 1934 under rubriken ”Svensk Tarzan” om en för sin tid känd idrottsman som blev föremål för polisens intresse.

”Göteborgs kända kappgångare, frilufts- och frisksportentusiast Torsten Stålebrand, svensk mästare i 3,000 meter gång med mera, har ett par dagar svävat i överhängande fara att av polisen bli anhållen som uteliggare.

Någon hade observerat Stålebrands tält, som slagits upp ute i Delsjötrakten, och i vällvilligt nit underrättat polisen om att ”det bor en lösdrivare ute vid Delsjön” som polisen borde titta lite närmare på. Polisen företog en undersökning och påträffade tältet, vilket bevakades ett par dygn.

Någon uteliggare fick man dock inte syn på. I lördags morse kom emellertid piketen till platsen. Polisen lade beslag på tältet och dess inventarier och förde alltsammans ned till Gårda polisstation.

Torsten Stålebrand fick emellertid underrättelse om det inträffade, och då han meddelade polismyndigheterna att han var uteliggaren skyndade sig dessa att resa tältet på samma plats igen. Hr Stålebrand har sedan början av december haft sin luftiga bostad rest på Stora Torpets ägor – med ägarens tillåtelse – och med undantag av ett par nätter, då arbete hindrat honom att komma dit ut, har han varje natt legat i sitt tält. Han tar varje morgon en språngmarsch – lätt klädd – och därefter ett bad i någon liten vattensamling.” (Ur: Dagens Nyheter 23 januari 1934)

Bilden i sidhuvudet visar ett litet tält som fanns uppsatt nära Härlanda tjärn hösten 2020, inga tecken fanns på att det där bodde någon Tarzan. Foto: Per Hallén.

Referens

Dagens Nyheter