Hopp om raststugor i Delsjöreservatet (1957)

”Kommittén som arbetar på att få stadens myndigheter att anlägga ett café uppe vid Härlanda Tjärn hade på måndagskvällen träff med Idrottsnämndens direktör, Roland Jerneryd och inspektör Bergström, för att dryfta sina spörsmål. De båda företrädarna för stadens myndigheter visade sig ha nedlagt ett gott arbete för att utreda frågan, hade gått tillbaka i stadsfullmäktiges handlingar till 1935, då en beredning första gången fick i uppdrag att utreda frågan och arbetade fram ritningar och kostnadsförslag, vilket i all sin prakt skulle gå löst på ett par hundra tusen kronor.

Detta kostbara förslag förkastades som oantagligt av Stadskollegiet 1944, varefter frågan vilat till dess organisationerna i öster nu aktualiserat den på nytt.

Direktör Jerneryd var mycket positivt inställd till frågan om utplanterande av raststugor i det vackra promenadområdet i Delsjöreservatet men uppmanade kommittérade att inte ställa för stora anspråk på elegans och komfort vid ett sådant företag. Kommittén sade sig inte ha hyst sådana planer utan de satte ändamålsenligheten och resultatet av aktionen i högsätet. De var båda parter överens och under den halvannan timma långa gemytliga diskussionen framkom många bra synpunkter på ungdomsproblemen i de östra stadsdelarna, inte bara rörande Delsjöreservatet utan även beträffande träningsplatsförhållandena österut i allmänhet.

Inspektör Bergström meddelade att intresserade kaféföretagare förhört sig om möjligheterna till arrende.” (Ur: Arbetartidningen 21 maj 1957)

Idag finns det ett antal enklare raststugor runt om i Delsjöområdet, i några finns även möjlighet att elda och grilla. Planerna på ett café och andra serviceanläggningar vid Härlanda tjärn kommer det att berättas mer om här på Delsjöområdets historia vid ett senare tillfälle.

Bilden i sidhuvudet visar raststugan nära Delsjökärr, foto Per Hallén 2018.

Referens:

Arbetartidningen