Den tillfälliga förskolan vid Apslätten rivs

I september 2018 uppfördes en tillfällig förskola på parkeringen vid Apslätten (se tidigare inlägg här på Delsjöområdets historia). Under denna vecka började nedmonteringen av modulerna så snart kanske parkeringsplatserna åter kan användas.

Foto: Per Hallén 2020