Konstgräsplanerna vid Skatås skall nu rivas

Första veckan i januari 2020 fanns följande att läsa på hemsidan för Skatås motionscenter om konstgräsplanen vid Skatås: ”Planen kan inte vara kvar i befintligt tillstånd då den är i dåligt skick och dessutom bidrar till spridning av mikroplast. Planen har tidigare varit föreningsägd och det har inte gjorts några åtgärder för att minska spridningen av gummigranulat till naturen. Detta är särskilt allvarligt då planen ligger i ett område som är riksintresse för friluftslivet och ett naturreservat.” Det sista påståendet, att det är ett naturreservat är lite förvånande, det ligger en bit österut!

Göteborgs-Posten uppmärksammade frågan och skrev den 8 januari under rubriken ”Fotbollsplan i Skatås ­försvinner – blir parkering” om att området skulle bli reservparkeringsplats, uppställningsyta och kanske användas för att ställa upp cirkustält. Fotbollsklubbarna Qviding och Gårda BK reagerade starkt mot beslutet i en uppföljande artikel i Göteborgs-Posten den 10 januari. Sedan dess har det dock varit ganska tyst om denna fråga.

Under den gångna helgen började det cirkulera uppgifter på sociala media att planerna skulle börja rivas på måndag, 5:e oktober. Det väckte en hel del uppmärksamhet och det skapades även en namninsamling för att åtminstone få en ny miljövänligare träningsyta. Under måndagen uppmärksammades borttagandet av planerna av bland andra P4 Göteborg.

Göteborgs Stad svarade på sin Facebook sida undrande föräldrar till fotbollsspelande barn om varför planerna skall bort och vad som kommer istället:

”Skatåsplanen tas bort då det ur miljösynpunkt inte är okej att den är kvar i befintligt skick. Planen var fram till våren 2018 föreningsägd och var redan då i dåligt skick och inga åtgärder hade gjorts för att minska spridningen av gummigranulat till naturen. Detta är särskilt allvarligt då planen ligger i ett område som är riksintresse för friluftslivet och naturreservat.

Att byta ut konstgräset mot nytt är inte aktuellt eftersom idrotts- och föreningsnämnden inte har avsatt pengar för detta. Idrotts- och föreningsförvaltningen prioriterar efter bästa förmåga hur våra tilldelade resurser ska göra bäst nytta. Att reparera och sanera alternativt lägga en ny plan innebär kostnader på flera miljoner och samtidigt skulle andra inplanerade reparationer och nya konstgräsplaner behöva ställas in. Utifrån hur mycket planen bokades 2018 och 2019 bedömer vi att föreningar som vill spela på konstgräs kan boka tid på andra planer inom rimligt avstånd.

Att konstgräsplanen tas bort innebär inte att ytan ska bli parkering utan den kommer även fortsättningsvis att vara ett bokningsbart idrottsområde, men med grus istället för konstgräs. En grusbelagd yta kan användas för fler ändamål än bara bollspel, exempelvis vid evenemang som löpartävlingar, skolfriluftsdagar eller cirkus.” (Från: Göteborgs Stads Facebooksida)

Enligt de senaste uppgifterna tycks man ha tonat ned att området skall användas som reservparkering, det skall till och med bli möjligt att boka grusplanerna för fotbollsspel. Ursprungligen var också planerna av grus och utan belysning dessutom. Det finns dessutom stora gräsytor norr om konstgräsplanen som man lade ner dränering i för några år sedan för att skapa ett ”eventområde”, det var från början också avsett som fotbollsplan men med riktigt gräs.

Alla dessa planer är byggda på en stor mosse, Härlanda tjärns torvmosse, så underlaget är inte det mest stabila.

I söndags, 4 oktober 2020, hade Dagens Nyheter en längre artikel om att EU överväger att helt förbjuda konstgräsplaner som en del av ett större plastförbud, så det är kanske inte bara konstgräsplanerna i Skatås som kommer att försvinna utan alla i hela Europa.

En kommentar

  1. Otroligt märklig prioritering. Att ta bort ytor som möjliggör rekreation och idrott till förmån för ”event” (hur ofta då?) och parkering…känns inte så modernt.

Kommentarer är stängda.