Flyg–radiobil ledde skogsbrandssläckning

Skogsbränder har det berättats om vid ett flertal tillfällen tidigare här på Delsjöområdets historia, i dag kommer en skildring från den stora branden våren 1947 när man använde sig av ny teknik för att bekämpa elden. Flygplan som hade kontakt med radiobil på marken, det var något som visade sig vara till stor hjälp.

”Militär har i natt gått brandvakt vid Delsjön, där som AB omtalade i går en förhärjande skogsbrand drog fram och ödelade tusen tunnland av Göteborgs vackraste fritidsområde.

Hur branden uppkommit vet man ännu inte. Ett rykte om att slags kemiskt ämne, som haft tändande verkan, hittats inom brandområdet, har inte bekräftats. Flera personer uppgav dock att man funnit en portfölj, innehållande gula pulver, som även skulle ha legat utströdda lite här och var på marken där branden tycks ha uppstått. Ett annat rykte – som också var rena fantasin – ville veta att ett flygplan, som uppehöll sig över brandområdet, störtat i den brinnande terrängen.

Bortåt tusen man, därav cirka 700 militärer, arbetade hårt i nära fem timmar med att släcka branden, som härjade ett cirka två km. långt och drygt halvannan km. brett område mellan Lilla Delsjön och Lilla Kåsjön.

Egnahemsbebyggelsen vid sistnämnda sjö var ett slag mycket starkt hotad, och endast med största svårighet lyckades man hejda eldens framfart.

Brandchefen Grönvall och polismästare Fontell uttrycker sig mycket berömmande om dem som hjälpte till att släcka. Polismästaren hade för resten från sin radiobil kontakt med ett flygplan från Säve, som hela tiden kretsade över det brinnande området.

Planet gjorde mycket stor nytta – skickade rapporter till radiotornet, varifrån de gick till radiobilen. Eldsläckningsledningen fick på så sätt underrättelser om var elden bröt fram, vad som var hotat, var man kunde stoppa framfarten etc.” (Ur: Aftonbladet 22 maj 1947)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Skogsbrand Älvkarleby, Gårdskär med flera orter. Maj 1949.