Har Coronapandemin förändrat ditt friluftsliv?

Vill du hjälpa forskningen kring friluftsliv genom att svara på en enkät om hur ditt friluftsliv förändrats av Coronapandemin? Du kan välja ditt favoritområde via ett kartverktyg – utgår från att det blir Delsjöområdet! Sedan följer några frågor om ditt friluftsliv före pandemin och hur det har förändrats under de senaste månaderna och vilken effekt du tror att denna tid får för framtiden. Du lämnar ett viktigt bidrag om du svarar på enkäten via länken: https://new.maptionnaire.com/q/2br7o8j8omr4