Ett läskedrycksschapp vid Delsjön önskas

Den som idag är på vandring i Delsjön kan stanna till vid kaffestugan Lyckan, Bertillsons stuga eller kanske vid fiket i Skatås motionscentral, Skatåsmålet eller i kiosken vid Härlanda tjärn. Det finns ganska många vattenhål jämfört med hur det var under slutet av 1800-talet, då fanns inga sådana möjligheter. I en insändare till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning efterfrågades detta i maj 1899 under rubriken ”Ett läskedrycksschapp vid Delsjön”. I insändaren får vi även information om att det fanns en vakt på plats vid Delsjön, var detta vattenverkets vakt? Detta framgår inte, ytterligare en fråga att försöka lösa.

”För många Delsjöpromenerande skulle det blifva en glädje om någon person under sommarmånaderna satte upp ett schapp med försäljning af läskedrycker och kaffe på ett lämpligt ställe i närheten af Delsjön; så till ex. om Kristi Himmelsfärdsdagen då den vanliga seden är att gå ut och promenera tidigt på morgonen, skulle det ha varit mycket angenämt att ha haft ett ställe vid Delsjön, där man kunde fått köpa en kopp kaffe, samt ett glas lemonad att släcka törsten med, – så sluppe man, som många göra, bära med sig matkorgar den långa vägen. Skull vara den person ytterst tacksam som satte upp en sådan försäljning; nog tro vi att han skulle få förtjänst.

Lämpligast skulle det nog vara, om vaktaren vid Delsjön, i sin egen stuga hade en sådan försäljning.

Många Delsjö-promenerande”. (Ur: GHT 15 maj 1899)

Referens

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Delsjön, nordligt strandparti – vy söderut. 1890-talet.