Det nya reningsverket vid Brudaremossen – nästan färdigställt

Det nya reningsverket vid Brudaremossens gamla soptipp är nu till det yttre färdigställt. Det är KUB arkitekter som ritat byggnaden och deras beskrivning av byggnaden från 2016 var följande: ”Resultatet blev en vinklad och vriden byggnad där den sneda planfor­men tillsynes står i dammens vatten. Det brutna taket beläggs med sedumyta vars växter över året skapar en varierad växlande färgskala. Fasadbeklädnaden är av tålig brandsä­ker corténplåt som kontrasterar mot den växtgröna omgivningen. Projektet beräknas stå klart sommaren 2019.” Nu blev projektet försenat och alltså klart under 2020. Med tanke på alla de gifter som läcker ut från Brudaremossen är det bra att något görs för att begränsa skadorna från sopberget, även om det innebär en ny byggnad inne i Delsjöområdet. Nedan finns tre bilder på det nya reningsverket och längst ned på sidan länkar till tidigare skildringar av platsen.

Foto: Per Hallén 2020.
Foto: Per Hallén 2020.
Foto: Per Hallén 2020.

Länkar till tidigare inlägg om reningsverket:
Det nya reningsverket – rostigt från starten

Det nya reningsverket vid Brudaremossen tar form

Bilder från nya reningsverket 18 augusti 2018

Bilder från nya reningsverket

Bilder från det nya reningsverket vid Brudaremossen

Det nya reningsverket vid Brudaremossen

Reningsverket vid Brudremossen skall nu börja byggas

Det nya reningsverket vid Brudaremossen

Tunga transporter vid Brudaremossen

Ny VA-ledning grävs vid Brudaremossen

Reningsanläggning för lakvatten vid Brudaremossen