Bohusledens nya hemsida

Vandring i närområdet kommer många att ägna sig åt de kommande månaderna och vandring lär nog också bli en viktig aktivitet till sommaren. Bohusleden erbjuder 340 kilometers vandring uppdelad på 27 etapper. Nu har Bohusleden inte bara försetts med nya markeringar ute i naturen utan även med en ny hemsida. Den påminner mycket om Gotaledens hemsida som det tidigare har berättats om här på Delsjöområdets historia.

För varje etapp finns en svårighetsgradering, en angivelse av längd och vilka underlag som vandraren kan vänta sig. De båda etapperna genom Delsjöområdet bedöms båda vara ”medelsvåra”.

Graderingen innebär följande:

Mycket lätt: Jämn terräng med fast underlag, hela etappen är framkomlig med rullstol.

Lätt: Varierande terräng, mer än 50% av etappen går på asfalt- eller grusväg.

Medel: Varierande terräng, mer än 50% av etappen går på naturstig.

Utmanande: Kuperad terräng, branta partier på naturstig förekommer.

Ett riktvärde när det gäller tidsåtgång finns också med för varje etapp.

Riktigt trevligt är att se att etapperna också försetts med tips på sevärdheter. Denna del av hemsidan skulle kunna utvecklas ytterligare. För etappen Stensjön-Skatås kan besökare läsa att ”Här finns också intressant historia att upptäcka då de västra delarna av Delsjöområdet har många historiska lämningar. En avstickare från leden finns till Stora Torp, ett privat stenslott från 1871 beläget i ett sevärt och vackert område.” Här skulle kartverktyget kunna utnyttjas för att ge mer detaljerade tips till besökaren.

När det gäller ledens sträckning genom Delsjöområdet skulle mitt val vara att lägga den på mindre stigar istället för den breda grusvägen från Delsjön till Skatås, det finns långt trevligare stigar att vandra på mellan dessa två platser. Även sträckan från Skatås till Getryggen skulle kunna få en annan utformning. Det pågår omläggningar av andra delar av Bohusleden, men just nu lär det inte vara aktuellt med förändringar i Delsjöområdet.

Foto: Per Hallén 2020.

Genom Delsjöområdet går etapperna:

Foto: Per Hallén 2020.