Avverkningen vid Härlanda tjärn i ett fågelperspektiv

Vid Härlanda tjärn har nu intrånget i det skyddade friluftsreservatet, riksintresset för friluftsliv och det 2007 föreslagna naturreservatet inletts. (Bilden i sidhuvudet ovan visar området sett från söder i april 2020.) Nedan visas två bilder, den första från juli 2019 som visar grönområdets utbredning då och därefter en bild från april 2020. Ytterligare träd närmas parkeringen kommer att avverkas för att bygga en vändslinga för buss, som Västtrafik inte avser att trafikera.