Västra Långvattnet – då & nu

Ibland säger en bild mer än tusen ord, så är fallet med det ni skall få se idag. En jämförelse mellan 1930 och 2020 vid Västra Långvattnet.

Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västra Långvattnet med kalv på Stora Getryggen. Blick mot norr – sjöns södra sida i förgrunden. omkring år 1930.
Foto: Per Hallén 2020.

Bilderna visar samma område. Stenen som ni ser en person sitta på i den övre bilden skymtar även i bilden från 2020. Men vyn som fanns 1930 finns inte längre då ungskogen nu har vuxit upp. Det är en storskalig landskapsförändring som skett här och i alla delar av Delsjöområdet. Bitvis går det att följa på gamla fotografier, men även i arkivhandlingar och kartor. Stadens skogsnämnd och Skogssällskapet som förvaltade nästan alla staden skogar under mellankrigstiden, har efterlämnat material. Nedan kan ni se en detalj ur en karta som upprättades 1922-27 av Skogssällskapet. Kartan visar ett landskap med berg och mossar utan någon skog. De platser som är märkta med I (romersk etta) är skog 1-20 år gammal, det är några få områden på detta utsnitt. Områden med äldre skog fanns endast närmast exempelvis Kärralunds gård. Kartan visar också med pilar var sjöarna och mossarna hade sin avrinning. Rörmossarna hade Skogssällskapet vid denna tid börjat dika. Deras omfattande arbete kan du ännu se om du går in i skogen mellan grusåttan och 10-/18-km spåret. Du kan även se en del av dikena från 10-/18-km spåret. Fram till 1927 hade delar av Rörmossen planterats, vilket också framgår av kartan. Mossarna längre österut var ännu vid denna tid orörda av dikningsverksamhet.

De planeringar som genomförts under 1920- och 1930-talet vid Västra Långvattnet förstördes delvis av en omfattande skogsbrand som drabbade området i april 1938. ”Elden började söder om Härlanda tjärn och drog snabbt söderut efter Västra Långvattnet mot Lilla Delsjön. Inom området, som äges av Göteborgs stad, har under de senaste åren en betydande nyplantering av skog ägt rum, och detta arbete blev nu delvis förstört. Även ett vackert björkbestånd blev härjat av elden. Djurlivet i trakten förorsakades avsevärda skador, och släckningsmannskapet fann sålunda harar samt ugglor och andra fåglar ihjälbrända. Göteborgs brandkår lyckades efter omkring tre timmars arbete begränsa elden”. (SVD 1938-04-11)

Skogsnämndens kartor är mycket detaljrika och informativa, det kommer att finnas anledning att återkomma med fler detaljstudier för andra platser i Delsjöområdet framöver.

Referenser

Göteborgs skogsnämnd, karta upprättad av Skogssällskapet. (Genom Björn Edman)

Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.

Svenska Dagbladet (SVD)