Här kan du parkera din kvast!

Det hävdas att flygandet har minskat, undrar om det även gäller idag på skärtorsdagen.

”I bondesamhällets föreställningsvärld var skärtorsdagsnatten häxornas natt. I sägnerna flyger häxorna på smorda kvastar till Blåkulla för att träffa Djävulen själv. Ordledet ”skär” kommer av ordet ”skära”, som betyder rening. Skärtorsdagen sågs enligt äldre tradition som en reningens dag, genom syndaförlåtelsen och nattvarden. Därmed hade dagen i äldre katolsk tro en påtaglig religiös innebörd.” (Nordiska museet)

Om nu någon häxa inte önskar att färdas så långt finns det i vårt välförsedda Delsjöområde givetvis en häxkvastparkering. Vet du var?