Börja dagen vid Delsjön!

I denna oroliga tid är vi allt fler som fått flytta arbetsplatsen till våra hem. Alla som är så lyckligt lottade att ha Delsjöområdet inom promenadavstånd, och inte drabbats av några sjukdomstecken, kan passa på att ta en tur ut i den vackra naturen före eller efter arbetstiden, vilket som passar bäst – Delsjöområdet är alltid värt ett besök. Naturen är av mycket stor betydelse för vår hälsa, så utnyttja tiden med arbete från hemmet till att gå ut i skogen.

Naturvårdsverkets skrift ”NATUREN som kraftkälla. Om hur och varför naturen påverkar hälsan” (som du kan ladda ned här) beskriver i sin inledning på sidan 11 naturens betydelse för vår hälsa:

Man mår bra i naturen. Det är en självklar vardagserfarenhet för många människor, inte mycket att orda om kan man tycka. Att en enkel promenad kan förändra ens sinnesstämning och få en att känna sig samtidigt både piggare och lugnare förklaras ofta lite svepande med att det är skönt att få frisk luft och röra lite på sig,vilket förvisso är sant. Om förklaringarna stannar därvid har man dock missat något väsentligt, det har forskare sent omsider kunnat visa. De senaste decenniernas forskning om sambandet mellan natur och hälsa gör det möjligt att tränga bakom de vardagliga och många gånger oartikulerade erfarenheterna av vad som händer med kropp och psyke när man vistas i naturen. Det är viktigt och värdefullt av flera olika skäl. En ökad medvetenhet bland enskilda skulle sannolikt leda till att fler människor kan dra nytta av detta kostnadsfria, biverkningsfria och ständigt tillgängliga sätt att mobilisera kraft både till vardags och i krissituationer. En större medvetenhet på samhällsnivå skulle dessutom kunna bidra till att ge en bredare syn på naturens nytta för människan, och därmed också en mer nyanserad syn på varför, var och hur natur ska skyddas.”

Foto: Per Hallén 2020