Vägarbete på Storatorpsvägen

Du som brukar promenera i närheten av Delsjöbadet, Lyckan eller Kolmaden har kanske observerat att det har börjat att grävas i området. Det är inte fråga om några nya hus utan om att gräva ned elledningar till torpet Kolmaden. De har hittills haft ganska gamla luftledningar som gått från området vid Kamratgården, men nu skall det bli mer kraft och dessutom skyddade ledningar under jord.