Ny ”sandstrand” vid Skatås

Det har pågått ombyggnadsarbeten vid Skatås under en tid. Ännu har inte konstgräsplanerna försvunnit men det har anlagts en ny ”sandstrand”, alltså beachvolley planer. Dessutom har den stora gräsplanen delvis inhägnats, men lyckligtvis har man satt in grindar så att det går att passera genom området. Det ser även ut som om det nu är meningen att gångvägen/vandringsleden mitt över planerna har återskapats.

Foto: Per Hallén 2020